Organisation

JG Byggkonsult och Besiktning AB ägs och drivs av Jonas Granberg, Byggingenjör-SBR.

Företagets verksamhet inriktar sig till beställare av byggentreprenader, projektledningsföretag, bostadsrättsföreningar, konsumenter.

Vi erbjuder tillsammans med flertalet underkonsulter entreprenadsbesiktningar av mängd olika områden inom byggbranschen, överlåtelser av fastigheter samt framtagning av byggtekniska konstruktionslösningar.

Vi har ramavtal med flertalet aktörer inom bland annat besiktningsorganisationer, förvaltare,
bostadrättsföreningar och dess medlemar samt Villaägarnas riksförbund. Ramavtalen ger våra kunder många fördelar med ekonomi, byggteknisk- och juridiskt kompetens inom entreprenader och överlåtelser samt konsruktionslösningar.

Meny
Meny
Responsive Menu Clicked Image