Överlåtelsebesiktningar

En byggnadsteknisk besiktning vid köp av bostad eller när du säljer ditt hus är
nödvändig om du inte själv besitter kunskaper om din undersökningsplikt
i samband med köp av hus och lägenhet.
Överlåtelsebesiktning är en byggteknisk undersökning som bör utföras av oberoende experter.
Vid överlåtelse av fastigheter har enligt Jordabalken JB 4:19 säljaren “upplysningsplikt” och köparen har undersökningsplikt.
Som oberoende experter är vi till för att hjälpa till med båda dessa skyldigheter.

Meny
Meny
Responsive Menu Clicked Image