Projektledning

Att anlita ett fristående projektledningsföretag är fördelaktigt ur många hänseenden.
Rent praktiskt håller de i trådarna för beställarens räkning i byggentreprenaden vad gäller den
byggtekniska frågeställningen som kan uppstå. Projektledaren håller koll på gällande arbeten och vad
som förväntas vara klart innan del av den ekonomiska lyftplanen släpps till entreprenören.
Men framförallt har projektledaren kontakten med bostadrättsinnehavaren så eventuella klagomål
inte behöver behandlas av styrelsen.
Vi har bra kontakter med fristående projektledningsföretag och projektledare.

Meny
Meny
Responsive Menu Clicked Image