Statusbesiktningar av fastigheter

En byggnadsteknisk besiktning av fastigheten för planering av underhåll eller av en framtida
byggåtgärd kan vara ett sätt att omfattningen inte blir större än vad som erfordras.
Entreprenörer vill ju så klart få så stor del av ombyggnationer/renoveringar så de
gärna lägger till ett större renoveringsbehov än nödvändigt. Detta undviker man lättast genom en
statusbesiktning innan offert och kontraktsskrivning.
Vi skickar alltid rätt besiktningsman för rätt uppgift, Bygg, våtrum, tak, fasad, el, rör, hiss mfl.

Meny
Meny
Responsive Menu Clicked Image