Upphandlingsstöd åt Brf

En bra grund för upphandlingar av byggtjänster är alltid till det
bättre i slutändan av en byggåtgärd.
Det är långt ifrån alla entreprenörer som ger rätt förutsättningar och garantier Ni som beställare har rätt att förvänta Er. Det är sällan entreprenörer tar med erforderliga branschregelverk i sina anbud och därmed står beställare utan rättligt stöd för de fel som en entreprenör kan utföra.
Att utföra en statusbesiktning eller bara granska Era avtal innan kontraktskrivning och ge Er en vägledning till bättre skydd är ett klokt val.
Vi erbjuder en bred byggteknisk och byggjuridisk kompetens för att undvika byggfällor.

Meny
Meny
Responsive Menu Clicked Image