Vårt varför

Och vägen dit

Varför: Skydda beställaren från otrevliga överraskningar.
Utbilda entreprenören för ökad kvalitet.

Vägen dit: Kunskap, noggrann, saklig

Kunskap: Samtliga besiktningsmän är noga utvalda för deras specifika tekniska kompetens samt att samtliga, även den minsta, besiktningar har en av SP certifierad besiktningsman som ansvarig. Detta ger alltid rätt teknisk- samt rätt juridisk kunskap för varje uppdrag.

Noggrann: Våra besiktningar utförs alltid med största noggrannhet och lämnar inget åt slumpen. Vid misstankar om felbyggnationer kan även våra besiktningsmän föreskriva ytterligare besiktningar eller utredningar.

Saklig: Tydligt skrivna anmärkningar utan utrymme för fria tolkningar är en självklarhet. Då våra besiktningsmän är pålästa vad gäller lagkrav, AMA´s regelverk och gällande branschregler vilket underlättar kravet på tydlighet vad gäller rätt och fel.

Meny
Meny
Responsive Menu Clicked Image