Vi utser besiktningsteam anpassade efter just ert behov!

Kontakt Ring oss

Granbergs byggkonsult & besiktning utför besiktningar av entreprenader, statusbesiktning av fastigheter och håller i byggprojektledning samt upprättar underhållsplaner åt bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare .

Team JG består av ett 20-tal konsulter som är verksamma som oberoende byggkonsulter med mycket hög kompetens för besiktningsuppdrag.

Våra konsulter har mycket lång erfarenhet av olika besiktningsuppdrag avseende ROT projekt gällande stambyten, vindsombyggnader, renoveringar mm. 

Flertalet har erfarenheter som sträcker sig ända från 70-talet och tillsammans har vi 1000-tals lyckade besiktningsuppdrag bakom oss. Vårt arbete består i att vara behjälpliga med besiktning av bostadsrättföreningar och fastighetsägares fastigheter samt deras byggentreprenader.

Våra besiktningsmän har alla en gedigen erfarenhet och är:

  • Medlemmar i SBR Sveriges byggingenjörers riksförbund
  • Utbildade genom respektive fackområdes branschregler
  • Flertalet är av SBR godkända besiktningsmän eller av RISE certifierade besiktningsmän

Jonas Granberg
VD, SBR ingenjör & certifierad besiktningsman

 

TILLSAMMANS ERBJUDER VI SAMMANSVETSADE BESIKTNINGSGRUPPER

Som beställare av byggprojekt, så som stambyten, renovering av fastigheten eller ombyggnad av råvindar, bör fastighetsägare och bostadsrättsföreningar anlita professionell konsulthjälp. Byggprojekten är ofta stora och komplicerade arbeten och ju tidigare man utför besiktningar desto större möjligheter finns det för att hitta missar i byggnationen. Det leder oftast till lägre kostnader samt en kvalitetssäkrad byggåtgärd. Granbergs Byggkonsult & Besiktning erbjuder sammansvetsade besiktningsgrupper för alla tänkbara ombyggnader och renoveringar av fastigheter.

Att alltid ha samma besiktningsgrupp gör att man säkerställer kvalitéten i uppdraget och att samtliga delar besiktigas av.

Följande besiktningsmän utgör stommen i besiktningsuppdrag gällande stambyten och vindsombyggnader:

Jonas Granberg
Byggingenjör SBR Besiktningsman BYGG och samordning

Anders Jansson Gillström
Byggingenjör SBR Besiktningsman TAK, FASAD, BYGG

 

Patric Terelius
Byggingenjör SBR Besiktningsman EL

Johan Ekholm
Byggingenjör SBR Besiktningsman RÖR, LUFT, STYR

Vi bistår våra beställare med besiktningsmän inom samtliga teknikområden.

Granbergs byggkonsult och besiktning erbjuder:

Entreprenadsbesiktningar:
Oberoende besiktningsuppdrag av entreprenader utförda åt beställare så som större fastighetsägare, byggprojektföretag, bostadsrättföreningar och konsumenter.

Tekniskt stöd åt Bostadsrättsföreningar:
Vi erbjuder tillsammans med flertalet underkonsulter även tekniskt stöd åt bostadsrättsföreningar inom en mängd olika områden genom statusbesiktningar.

Projektledning:
Våra projektledare hjälper er med kalkyler, upphandlingsunderlag, upphandling och projektledning av entreprenader så som Vindsombyggnader, Stambyten, Fönsterrenoveringar, Balkonger, Takomläggningar mm.

Underhållsplaner:
Vi erbjuder bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare att upprätta underhållsplaner med hög kvalitet. Vi vet att det är viktigt för er fastighetsägare att få god kännedom om er fastighet och dess underhållsbehov för att budgetera på rätt sätt er er och era medlemmar.

Vårt erbjudande

Att med stor erfarenhet från tidigare besiktningar upprätta besiktningsgrupper anpassade efter just ert byggprojekt!