Vi utser besiktningsteam anpassade efter just ert behov!

Kontakt Ring oss

Granbergs byggkonsult & besiktning utför besiktningar av entreprenader, överlåtelsebesiktning av fastigheter, statusbesiktning av fastigheter och byggprojektledning samt avflyttningsbesiktning av hyresrätter.

Team JG består av ett 20-tal konsulter som är verksamma som oberoende byggkonsulter med mycket hög kompetens för besiktningsuppdrag.

Våra konsulter har mycket lång erfarenhet av olika besiktningsuppdrag avseende ROT projekt gällande stambyten, vindsombyggnader, renoveringar mm. 

Flertalet har erfarenheter som sträcker sig ända från 70-talet och tillsammans har vi 1000-tals lyckade besiktningsuppdrag bakom oss. Vårt arbete består i att vara behjälpliga med besiktning av bostadsrättföreningar och fastighetsägares fastigheter samt deras byggentreprenader.

Våra besiktningsmän har alla en gedigen erfarenhet och är:

  • Medlemmar i SBR Sveriges byggingenjörers riksförbund
  • Utbildade genom respektive fackområdes branschregler
  • Flertalet är av SBR godkända besiktningsmän eller av RISE certifierade besiktningsmän

Jonas Granberg
VD, SBR ingenjör & certifierad besiktningsman

Martina Andersten
Back Office Manager

TILLSAMMANS ERBJUDER VI SAMMANSVETSADE BESIKTNINGSGRUPPER

Som beställare av byggprojekt, så som stambyten, renovering av fastigheten eller ombyggnad av råvindar, bör fastighetsägare och bostadsrättsföreningar anlita professionell konsulthjälp. Byggprojekten är ofta stora och komplicerade arbeten och ju tidigare man utför besiktningar desto större möjligheter finns det för att hitta missar i byggnationen. Det leder oftast till lägre kostnader samt en kvalitetssäkrad byggåtgärd. Granbergs Byggkonsult & Besiktning erbjuder sammansvetsade besiktningsgrupper för alla tänkbara ombyggnader och renoveringar av fastigheter.

Att alltid ha samma besiktningsgrupp gör att man säkerställer kvalitéten i uppdraget och att samtliga delar besiktigas av.

Följande besiktningsmän utgör stommen i besiktningsuppdrag gällande stambyten och vindsombyggnader:

Jonas Granberg
Byggingenjör SBR Besiktningsman BYGG och samordning

Anders Jansson Gillström
Byggingenjör SBR Besiktningsman TAK, FASAD, BYGG

Jonas Ershage
Byggingenjör SBR Besiktningsman BYGG

Patric Terelius
Byggingenjör SBR Besiktningsman EL

Johan Ekholm
Byggingenjör SBR Besiktningsman RÖR, LUFT, STYR

Thomas Zinsli
Brandkonsult & Besiktningsman

Vi bistår våra beställare med besiktningsmän inom samtliga teknikområden.

Granbergs byggkonsult och besiktning erbjuder:

Entreprenadsbesiktningar:
Oberoende besiktningsuppdrag av entreprenader utförda åt beställare så som större fastighetsägare, byggprojektföretag, bostadsrättföreningar och konsumenter.

Tekniskt stöd åt Bostadsrättsföreningar:
Vi erbjuder tillsammans med flertalet underkonsulter även tekniskt stöd åt bostadsrättsföreningar inom en mängd olika områden genom statusbesiktningar.

Projektledning:
Våra projektledare hjälper er med kalkyler, upphandlingsunderlag, upphandling och projektledning av entreprenader så som Vindsombyggnader, Stambyten, Fönsterrenoveringar, Balkonger, Takomläggningar mm.

Avflyttningsbesiktningar:
Erbjuds åt privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som har hyreslägenheter. 
Vår besiktningsman håller även utbildningar och kurser inom avflyttningsbesiktning och dess juridik.

Överlåtelsebesiktningar:
Erbjuds åt både köpare och säljare av privata fastigheter genom våra underkonsulter. Även om en fastighet kan vara en god investering finns alltid risk att den blir prissatt på oriktiga grunder om köparen inte lyckas informera sig om dess verkliga skick.

Vårt erbjudande

Att med stor erfarenhet från tidigare besiktningar upprätta besiktningsgrupper anpassade efter just ert byggprojekt!