JG Byggkonsult &
Besiktning AB

Företagets verksamhet består av oberoende besiktningsuppdrag inom entreprenader utförda till olika beställare så som större fastighetsägare, byggprojektföretag, bostadsrättföreningar med flera.

Vi erbjuder tillsammans med flertalet underkonsulter även besiktningar i en mängd olika områden inom byggbranschen, överlåtelser av fastigheter, statusbesiktningar samt framtagning av byggtekniska lösningar.

Jonas Granberg
Byggingenjör SBR
Certifierad besiktningsman
Jonas Granberg
Enreprenadsbesiktning

Enreprenadsbesiktning

Kontroll av entreprenörens utförda renoveringar och ombyggnader uppfyller alla krav. Läs mer…

Avflyttningsbesiktning

Avflyttningsbesiktning

Kontroll av renovering av badrum och kök samt EL-installationer utförts utan risk för fastighetens goda bestånd. Läs mer…

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Förlängning av din undersökningsplikt i samband med köp av hus eller lägenhet. Läs mer…