Hänvisa alltid till ett standardavtal

Framförhandlade standardavtal, som de från Byggandets Kontraktskommitté, är i princip utformade som lagar och utgör ett balanserat regelverk att luta sig mot. De är dock endast tillämpliga om man uttryckligen hänvisar till dem i sitt kontrakt. Detta är de vanligaste standardavtalen som ni kan hänvisa till:

 • AB04: Används när entreprenören endast ska ansvara för utförandet (utförandeentreprenad). Ni har då själva ansvar för projekteringen.
 • ABT06: När entreprenören ska ansvara för både utförande och projektering (totalentreprenad).
 • ABK09: Avser avtal med konsult, ex. en projektledare, arkitekt eller ingenjör, som anlitas som tredje part för projektering.

Var tydlig med detaljerna

 • Projektets omfattning
  Var noga med er kravspecifikation så det tydligt framgår vad ni beställer.
 • Definiera tidsram och vite vid försening
  Det kan vara knepigt att föra bevisning av vilken skada som uppkommer för er som beställare om bygget blir försenat. Därför rekommenderar vi er att dels ange när projektet ska vara klart, samt vilket vitesbelopp som ska utgå om denna tidsgräns passeras. Ofta anger man vite i procent av kontraktssumman per påbörjad vecka av förseningen.
 • Tid för betalning
  Var noga med att betalningsplanen följer tidplanen samt att ni aldrig betalar något i förskott.

Källa/Originaltext: BRF-Mappen/Fastighetsägarna


Cropped Team Jg Granbergs Byggbesiktning.png

Kontakta oss!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av dig till oss!
Tillhör du en BRF och vill få tips och råd från oss? Gå med i vårt nyhetsbrev!
Vi på Granbergs Byggkonsult & Besiktning har lång erfarenhet kring arbete med bostadsrättsföreningar och kan erbjuda tips och råd via vårt nyhetsbrev! Detta är helt kostnadsfritt och man kan avsluta detta när man vill!