AVFLYTTNINGSBESIKTNING

Ring oss på 070 – 545 97 37

Varför är avflyttningsbesiktning så viktigt?

  • Har föreningen hyreslägenheter?
  • Har ni koll på era underhållsskyldigheter som hyresvärd?
  • Vet ni vilka skador ni kan kräva att hyresgästen åtgärdar alternativt betalar skadestånd för vid avflyttning?

Vi som oberoende besiktningsmän hjälper er att säkerställa att ni har underlag för att reglera kostnader, för eventuella skador och onormalt slitage, som hyresgästen är ansvarig för.

Resultatet blir ett protokoll med foton och en kalkyl på vad hyresgästen är skadeståndsskyldig för. Ni får också en bättre bild över vad ni som hyresvärd, enligt hyreslagen, är skyldiga att åtgärda i lägenheterna.

Med oss får ni en enhetlig opartisk bedömning av era hyreslägenheter vilket ger er, såväl som in- och utflyttande hyresgäst, en större trygghet.