Avflyttningsbesiktning

Ring oss på 070 – 545 97 37

Avflyttningsbesiktning

När en hyresgäst sagt upp avtalet och är på väg att flytta ut, är det viktigt för en hyresvärd, oavsett om det är en bostadsrättsföreningen eller en privat värd, att utföra en avflyttningsbesiktning för att säkerställa lägenhetens skick och fördela kostnaden för återställning korrekt.

Vid en avflyttningsbesiktning kontrollerar och dokumenterar vi skador, onormalt slitage och icke fackmässigt utförda renoveringar, som avflyttande hyresgäst skall ges en chans att åtgärda alternativt hur mycket de skall debiteras för återställning. Vi kontrollerar också eventuella behov av underhåll, som hyresvärden ansvarar för.

Avflyttningsbesiktning utförs av Martina Andersten.