Entreprenadbesiktning

Entreprenadbesiktning är en viktig del av byggprocessen för att säkerställa att arbetet utförs enligt avtal och överenskomna specifikationer. Våra erfarna besiktningsmän granskar noga varje fas av byggprojektet för att identifiera eventuella avvikelser från kontraktskraven och föreskrifter. Den största enskilda juridiska aspekten när byggentreprenaden färdigställs är att försäkringsansvaret för utförd entreprenad övergår till beställaren/fastighetsägaren. Det är därmed viktigt att en entrepenadbesiktning genomförs så inga allvarliga fel föreligger.

Entrepenadbesiktning genomförs i 4 steg:

  1. Inledande besiktning
  2. Byggnationsbesiktning
  3. Färdigställandebesiktning
  4. Slutbesiktning och dokumentation

Vid fortlöpande besiktning undersöks entreprenaden utifrån gällande entreprenadhandlingar (kontrakt, offert och övriga överenskommelser). Fortlöpande besiktning ger inblick i det dolda som byggs. Även en ordentlig genomgång av entreprenörens egenkontroller utförs och jämförs med det fysiska resultatet så inga avvikelser föreligger. Vi agerar som oberoende parter för att säkerställa en opartisk bedömning av ditt projekt.

Ett sammanställt utlåtande över besiktningen skickas digitalt efter uppdraget till beställare och entreprenör.

Entreprenadbesiktning utförs av RISE certifierad och SBR godkänd besiktningsman.

Innebörden att vara RISE certifierad och SBR godkänd besiktningsman kan du läsa om nedan.

https://www.ri.se/sv/uppdrag-certifiering

https://sbr.se/goda-rad-overlatelsebesiktning/?3


Cropped Team Jg Granbergs Byggbesiktning.png

Kontakta oss!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av dig till oss!
Tillhör du en BRF och vill få tips och råd från oss? Gå med i vårt nyhetsbrev!
Vi på Granbergs Byggkonsult & Besiktning har lång erfarenhet kring arbete med bostadsrättsföreningar och kan erbjuda tips och råd via vårt nyhetsbrev! Detta är helt kostnadsfritt och man kan avsluta detta när man vill!