Entreprenadsbesiktning

Ring oss på 070 – 545 97 37

Entreprenadbesiktning

Den största enskilda juridiska aspekten när byggentreprenaden färdigställs är att försäkringsansvaret för utförd entreprenad övergår till beställaren/fastighetsägaren. Det är därmed viktigt att hela entreprenaden besiktigas och kontrolleras så inga allvarliga fel föreligger.

Vid fortlöpande besiktning undersöks entreprenaden utifrån gällande entreprenadhandlingar (kontrakt, offert och övriga överenskommelser). Fortlöpande besiktning ger inblick i det dolda som byggs. Även en ordentlig genomgång av entreprenörens egenkontroller utförs och jämförs med det fysiska resultatet så inga avvikelser föreligger.

Ett sammanställt utlåtande över besiktningen skickas digitalt efter uppdraget till beställare och entreprenör.

Entreprenadbesiktning utförs av RISE certifierad eller SBR godkänd besiktningsman.