Vilka vi är

https://byggbesiktning.nu ägs av Granberg Byggkonsult & Besiktning AB med organisationsnummer 556888-4711.

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts visas din profilbild offentligt tillsammans med din kommentar.

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär

Kommunikation:

De insamlade personuppgifterna används för att möjliggöra och underlätta kommunikationen med våra användare. Detta inkluderar att svara på frågor, tillhandahålla information eller hantera andra förfrågningar som kan skickas genom kontaktformulären.

Användarstöd:

Informationen används även för att tillhandahålla användarstöd och för att ge den bästa möjliga servicen till våra användare.

Hantering och Lagring:

Vi behandlar och lagrar personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd. Personuppgifterna lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla det angivna syftet eller så länge som krävs enligt lag.

Dela eller Överföra till Tredje Part:

Vi delar inte personuppgifter som samlas in via kontaktformulären med tredje parter utan användarens uttryckliga samtycke, förutom när det krävs enligt lag.

Användarens Rättigheter:

Användare har rätt att begära åtkomst till, rättelse av eller radering av sina personuppgifter. Om du vill utöva dessa rättigheter eller om du har ytterligare frågor om hur dina personuppgifter hanteras, vänligen kontakta oss via admin@byggbesiktning.nu

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du besöker vår inloggningssida kommer vi att sätta en tillfällig cookie för att undersöka om din webbläsare accepterar dem. Denna cookie innehåller inga personuppgifter och den försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vilka vi delar dina data med

Vi värdesätter din integritet och strävar efter att vara transparenta om hur vi samlar in, använder och skyddar din information. För att förbättra användarupplevelsen och analysera webbplatstrafik använder vi Google Analytics, en tjänst tillhandahållen av Google Inc. Genom att integrera Google Analytics samlar vi in data om användarinteraktioner på vår webbplats för att skapa insikter och förbättra vår onlineplattform. Denna information är avsedd att ge dig klarhet om vår användning av Google Analytics.

Här är några viktiga punkter om vår användning av Google Analytics:

  1. Insamlad information: Google Analytics samlar in information om webbplatsbesök, inklusive sidor som besöks, varaktighet av besök och geografisk plats. Denna information hjälper oss att förstå hur användare interagerar med vår webbplats.

  2. Användning av information: De insamlade uppgifterna används för att analysera webbplatstrafik och förbättra vår onlineplattform. Vi använder inte personlig information som direktidentifierar användare för marknadsföring eller andra ändamål utanför webbplatsoptimering.

  3. Tredjepartscookies: Google Analytics kan använda tredjepartscookies för att samla in data. Genom att besöka vår webbplats samtycker du till användningen av dessa cookies. Du kan anpassa dina cookieinställningar genom webbläsaren för att kontrollera eller blockera cookies.

  4. Anonymisering av IP-adresser: För att skydda din integritet använder vi funktionen för anonymisering av IP-adresser i Google Analytics. Det innebär att den sista delen av din IP-adress maskeras, vilket gör det svårare att identifiera enskilda användare.

  5. Samtycke: Genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du användningen av Google Analytics i enlighet med denna integritetspolicy. Du har möjlighet att ändra dina cookieinställningar enligt dina preferenser.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter endast så länge det är nödvändigt för de ändamål som de samlades in för och i enlighet med gällande lagstiftning. Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Granberg Byggkonsult & Besiktning AB gällande integritetspolicy kan du maila till admin@byggbesiktning.nu

Hur vi skyddar din information

Vi värnar om säkerheten och integriteten hos de personuppgifter som du delar med oss. Nedan beskriver vi våra åtgärder och processer för att säkerställa skyddet av din information:

Tekniska Säkerhetsåtgärder:

Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring, förlust eller spridning. Detta inkluderar användning av säkra anslutningar (SSL/TLS) för krypterad dataöverföring, brandväggar och andra tekniska lösningar som skyddar mot cyberhot.

Åtkomstkontroll:

Endast auktoriserad personal har åtkomst till dina personuppgifter.

Utbildning:

Vårt team genomgår regelbunden utbildning för att hålla sig uppdaterat om de senaste säkerhetspraxis och för att förstå vikten av att skydda användardata. Detta säkerställer att vi upprätthåller en hög nivå av säkerhetsmedvetenhet.

Dataskyddspolicy:

Denna policy fastställer våra åtaganden och riktlinjer för korrekt behandling och skydd av personuppgifter.

Tredjepartsavtal:

Om vi delar din information med tredjeparter, ingår vi avtal som tydligt fastställer deras skyldigheter att skydda och behandla din information i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Incidenthantering:

Om det skulle uppstå en dataläcka eller ett säkerhetsincident, har vi en väldefinierad incidenthanteringsprocess på plats för att snabbt och effektivt hantera situationen och minimera eventuella negativa konsekvenser.

Genom dessa åtgärder strävar vi efter att skapa en trygg och säker miljö för dina personuppgifter. Vi är engagerade i att upprätthålla höga standarder för datasäkerhet och kontinuerligt förbättra våra metoder för att möta de ökande kraven på integritetsskydd.

Vilka procedurer vi har för dataläckor

Vi lägger stort fokus på att säkerställa skyddet och integriteten av våra användares och kunders data. Vår organisation har etablerat noggrant utarbetade procedurer för att hantera eventuella dataläckor och säkerställa en snabb och effektiv respons. Vår dataläckagestrategi omfattar kontinuerlig övervakning av nätverk och system, snabb respons vid detektering av avvikelser, noggrann utredning av incidenter, transparent kommunikation med berörda parter och rapportering till relevanta tillsynsmyndigheter. Vi åtar oss också att implementera åtgärder för att förhindra återkommande dataläckor och samarbetar vid behov med externa experter för att stärka vår övergripande datasäkerhet. Vi ser detta som en kontinuerlig process för att säkerställa att våra användare och kunder kan lita på oss med hanteringen av deras känsliga information.

Branschkrav om delgivning av information

Som en organisation som verkar inom byggbranschen, är vi engagerade i att följa de högsta standarderna för integritet och dataskydd. Nedan presenterar vi våra åtaganden och processer för att informera och delge viktig information i enlighet med branschspecifika krav:

Öppen Kommunikation:

Vi förbinder oss att kommunicera öppet och tydligt om hur vi samlar in, använder och delar information. Vår integritetspolicy är utformad för att vara lättillgänglig och förståelig för våra användare.

Branschspecifik Information:

För att uppfylla branschspecifika krav inkluderar vår integritetspolicy relevant information som är särskilt viktig för användare inom [din bransch]. Detta kan innefatta specifika typer av personuppgifter som samlas in eller unika användningsfall för informationen.

Rättigheternas Förklaring:

Vi klargör de rättigheter som användare har enligt branschspecifika dataskyddslagar. Detta inkluderar rätten till åtkomst, rättelse och radering av personuppgifter.

Tredjepartsdelgivning:

Om vi delger information till tredjeparter i enlighet med branschkrav, beskriver vi tydligt dessa delgivningspraxis och varför de kan vara nödvändiga för att upprätthålla den högsta servicestandarden.

Anpassning av Policy:

Vår integritetspolicy är flexibel och anpassas för att uppfylla förändrade branschkrav. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera policyn när det behövs för att reflektera aktuella krav och praxis inom byggbranschen.

Genom att integrera dessa åtaganden i vår integritetspolicy strävar vi efter att uppfylla branschkrav och skapa en pålitlig och ansvarsfull miljö för våra användares personuppgifter. Vi välkomnar feedback och frågor från våra användare angående vår integritetspraxis. Kontakta oss via admin@byggbesiktning.nu för ytterligare information eller för att utöva dina rättigheter gällande personuppgifter.