KRAVSTÄLLNING GENTEMOT BOENDE VID RENOVERING AV VÅTRUM

Ring oss på 070 – 545 97 37
Det är av yttersta vikt att föreningar ställer krav vid renoveringar av lägenheter och i synnerhet av våtrum.

Detta sker i tre steg

 1. Föreningen skall ge godkännande att renovering får genomföras
 2. Föreningen skall godkänna att arbeten får påbörjas
 3. Förening i samråd med oberoende besiktningsman godkänna färdigt arbete

Steg 1: Föreningen bör innan beslut om renovering ges begära in:

 • Ritning samt beskrivning på vad som ska göras vid renovering
 • Vid partiellt stambyte, skall horisontella stammar bytas fram till den vertikala stammen

 

Steg 2: Föreningen bör ställa som krav innan renoveringen får påbörjas:

 • Det skall upprättas ett Hantverkarformulär som föreningen får ta del av.
 • Tydlig arbetsomfattning skall framgå i Hantverksformulär
 • Entreprenören skall kunna uppvisa F-skattsedel
 • Entreprenören skall kunna påvisa behörighetsintyg gällande EL, säker vatten och BKR eller GVK.
 • Entreprenören skall redovisa försäkringsbrev för entreprenadsarbeten.
 • Entreprenören bör lämna referenser som föreningen kan kontrollera.
 • Entreprenören skall godkännas av föreningen innan arbeten påbörjas.
 • Entreprenören skall informeras om när störande arbeten får utföras.
 • Byggavfall skall städas bort från allmänna utrymmen (trapphus) dagligen
 • Berörda grannar skall informeras. Avisering i trapphus/hiss.
 • Det skall redovisas en tidsplan omfattande hela renoveringen.

 

Steg 3: Under arbetets gång skall:

 • det utföras fortlöpande besiktningar.
  1. Förbesiktning av avloppsrör innan igengjutning. (om aktuellt)
  2. Förbesiktning av tätskikt innan plattsättning utförs.
  3. Slutbesiktning när entreprenaden är färdigställd.
 • Entreprenören skall redovisa egenkontroller och erforderliga provningar avseende samtliga byggåtgärder.
 • Det skall tydligt framgå vem som skall stå för kostnaderna för besiktningarna.

Bostadsrättsföreningar som har ramavtal med Granbergs Byggkonsult & Besiktning och boende i dessa föreningar har tillgång till rabatterad prislista.