Det är av yttersta vikt att föreningar ställer krav vid renoveringar av lägenheter och i synnerhet av våtrum.

Detta sker i tre steg

 1. Föreningen skall ge godkännande att renovering får genomföras
 2. Föreningen skall godkänna att arbeten får påbörjas
 3. Förening i samråd med oberoende besiktningsman godkänna färdigt arbete

Steg 1: Föreningen bör innan beslut om renovering ges begära in:

 • Ritning samt beskrivning på vad som ska göras vid renovering
 • Vid partiellt stambyte, skall horisontella stammar bytas fram till den vertikala stammen

Steg 2: Föreningen bör ställa som krav innan renoveringen får påbörjas:

 • Det skall upprättas ett Hantverkarformulär som föreningen får ta del av.
 • Tydlig arbetsomfattning skall framgå i Hantverksformulär
 • Entreprenören skall kunna uppvisa F-skattsedel
 • Entreprenören skall kunna påvisa behörighetsintyg gällande EL, säker vatten och BKR eller GVK.
 • Entreprenören skall redovisa försäkringsbrev för entreprenadsarbeten.
 • Entreprenören bör lämna referenser som föreningen kan kontrollera.
 • Entreprenören skall godkännas av föreningen innan arbeten påbörjas.
 • Entreprenören skall informeras om när störande arbeten får utföras.
 • Byggavfall skall städas bort från allmänna utrymmen (trapphus) dagligen
 • Berörda grannar skall informeras. Avisering i trapphus/hiss.
 • Det skall redovisas en tidsplan omfattande hela renoveringen.

Steg 3: Under arbetets gång skall:

 • det utföras fortlöpande besiktningar.
  1. Förbesiktning av avloppsrör innan igengjutning. (om aktuellt)
  2. Förbesiktning av tätskikt innan plattsättning utförs.
  3. Slutbesiktning när entreprenaden är färdigställd.
 • Entreprenören skall redovisa egenkontroller och erforderliga provningar avseende samtliga byggåtgärder.
 • Det skall tydligt framgå vem som skall stå för kostnaderna för besiktningarna.

Bostadsrättsföreningar som har ramavtal med Granbergs Byggkonsult & Besiktning och boende i dessa föreningar har tillgång till rabatterad prislista.


Cropped Team Jg Granbergs Byggbesiktning.png

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av dig till oss!
Tillhör du en BRF och vill få tips och råd från oss? Gå med i vårt nyhetsbrev!
Vi på Granbergs Byggkonsult & Besiktning har lång erfarenhet kring arbete med bostadsrättsföreningar och kan erbjuda tips och råd via vårt nyhetsbrev! Detta är helt kostnadsfritt och man kan avsluta detta när man vill!