Underhållsplaner

Ring oss på 070 – 545 97 37

Underhållsplan

Att med jämna mellanrum utföra statusbesiktningar av sin fastighet får man en underhållsplan som förebygger katastrofer. Dessutom begränsar man onödiga utgifter. Den underhållsplan vi upprättar ger oftast lägre försäkringspremier när yttertak, fasader, balkonger, avloppsstammar, elinstallationer och våtrum hålls i ett dokumenterat gott skick.

Som grund för föreningens ekonomiska planering ligger underhållsplanen och det är därmed absolut det viktigaste styrdokumentet ni som fastighetsägare kan ha. Ändå saknar många bostadsrättsföreningar en underhållsplan. Förr eller senare måste taket läggas om, stammar för vatten och avlopp bytas eller renoveras, fasaden underhållas och innergården rustas upp.

Statusbesiktning inför underhållsplaner utförs av en SBR godkänd besiktningsman.