Överlåtelsebesiktning

Ring oss på 070 – 545 97 37

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning är ett sätt att uppfylla en del av den lagstadgade undersökningsplikt som köparen har enligt jordabalken kapitel 4 § 19.
En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggteknisk undersökning av byggnaden.
Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en försäljning (en överlåtelse av fastighet). Samtidigt som köparen får ett underlag i framtida renoveringsåtgärder som kan behövas planeras in.

Överlåtelsebesiktningar utförs av en SBR godkänd besiktningsman.