RAMAVTALETS FÖRDELAR

Ramavtal ger bostadsrättsföreningen fördelar:

 • 10 % rabatt
 • Teknisk expertis av SBR-Byggingenjörer
 • Certifierade besiktningsmän
 • Byggjuridik
 • Våga fråga…

Genom ett ramavtal med Granbergs Byggkonsult & Besiktning kan föreningen beställa statusbesiktning av fastighetens viktigaste delar:

 • Yttertak
 • Fasader
 • Fönster
 • Balkonger
 • Våtrum
 • Kök
 • Lägenhetsrenoveringar
 • El- och VVS-installationer

Bostadsrättsföreningen får då kontroll på fastighetens skick och hur lägenheterna renoverats av de boende.

Hos Opic kan du läsa hur det fungerar med ramavtal, klicka här för att läsa mer.

Det finns en stor fördel i att även ha samma besiktningsgrupp för renoveringar:

Besiktningsmännen vet vilka krav föreningen önskar ställa på arbeten som utförs, både kvalitets- och säkerhetsmässigt samt se till att kraven uppfylls. Besiktningsmännen vet även vilken dokumentation som boende och dess entreprenör måste redovisa vid färdigställd renovering.

En annan fördel med besiktningar är att både den boende och entreprenören, efter uppdragets slutförande, erhåller ett utlåtande över besiktningen. Utlåtandet, som är ett juridiskt dokument, omfattar en sammanställning av besiktningsmannens bedömning av entreprenadens utförande samt en förteckning över noterade fel.

Läs mer om fördelarna med att teckna ramavtal här!


Cropped Team Jg Granbergs Byggbesiktning.png

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av dig till oss!
Tillhör du en BRF och vill få tips och råd från oss? Gå med i vårt nyhetsbrev!
Vi på Granbergs Byggkonsult & Besiktning har lång erfarenhet kring arbete med bostadsrättsföreningar och kan erbjuda tips och råd via vårt nyhetsbrev! Detta är helt kostnadsfritt och man kan avsluta detta när man vill!