RAMAVTAL FÖR BRF

Ring oss på 070 – 545 97 37

RAMAVTALETS FÖRDELAR

Ramavtal ger bostadsrättsföreningen fördelar:

 • Teknisk expertis av SBR-Byggingenjörer
 • Certifierade besiktningsmän
 • Byggjuridik
 • Rabatterade priser
 • Våga fråga…

Genom ett ramavtal med Granbergs Byggkonsult & Besiktning kan föreningen beställa statusbesiktning av fastighetens viktigaste delar:

 • Yttertak
 • Fasader
 • Fönster
 • Balkonger
 • Våtrum
 • Kök
 • Lägenhetsrenoveringar
 • EL- och VVS-installationer

Bostadsrättsföreningen får då kontroll på fastighetens skick och hur lägenheterna renoverats av de boende.

Det finns en stor fördel i att även ha samma besiktningsgrupp för renoveringar:

Besiktningsmännen vet vilka krav föreningen önskar ställa på arbeten som utförs, både kvalitets- och säkerhetsmässigt samt se till att kraven uppfylls. Besiktningsmännen vet även vilken dokumentation som boende och dess entreprenör måste redovisa vid färdigställd renovering.

En annan fördel med besiktningar är att både den boende och entreprenören, efter uppdragets slutförande, erhåller ett utlåtande över besiktningen. Utlåtandet, som är ett juridiskt dokument, omfattar en sammanställning av besiktningsmannens bedömning av entreprenadens utförande samt en förteckning över noterade fel.