SE ÖVER BALKONGEN EFTER VINTERN

Ring oss på 070 – 545 97 37

Snart kan du äntligen börja planera för en ny säsong på balkongen, men årets kalla vinter med mycket snö och is gör det extra viktigt att se över balkongen inför en eventuell besiktning. Här kommer några tips på vad du ska hålla utkik efter innan utemöblerna åker fram.

Betong är inte underhållsfritt – se till att åtgärda skador tidigt

En balkong i betong betyder inte att den är underhållsfri, särskilt vintern kan skapa skador som behöver ses över. Efter snö eller mycket regn kan smältvatten tränga ner i ytliga sprickor och sedan spränga sönder betongen i så kallade frostsprängningar.

Fuktinträngning kan också leda till att armeringsjärnet i plattan börjar rosta, då riskerar balkongen att spricka sönder. I värsta fall kan det leda till att betongdelar ramlar ner och skadar någon. Håll koll på ytliga rostangrepp, det är ett tidigt varningstecken som ska åtgärdas i tid för att inte riskera att leda till mer omfattande skador.

Kontrollera balkonger med jämna mellanrum

Det finns inga lagkrav eller bestämmelser om att balkonger måste besiktigas, men för att undvika större skador bör du göra en ordentlig kontroll själv efter varje vinter.
Det du ska titta efter är:

  • Hur ser balkongens generella skick ut?
  • Finns det rost?
  • Finns det sprickor i betongen?

Om balkongen skick försämrats under vintern kan det vara läge att göra en balkongbesiktning för att undvika större skador.

Ta fram ritningar och ha en lista över åtgärder som gjorts

För en grundlig undersökning av balkongens bärande konstruktion krävs olika typer av åtgärder beroende på hur balkongen är konstruerad. Förbered dig inför balkongbesiktningen genom att ta fram ritningar över fasader och balkonger. Det är också bra om det finns en lista med åtgärder som tidigare gjorts kring balkongerna. Anlita därefter en auktoriserad besiktningsfirma för att genomföra besiktningen.

Besiktningsprotokoll grund för eventuella åtgärder

Efter besiktningen lämnas ett besiktningsprotokoll där det framgår vad som undersökts och besiktningsresultatet. Protokollet kan också innehålla åtgärdsförslag utifrån resultatet.

Protokollet är grund för vilka eventuella åtgärder som behöver genomföras för att balkongerna ska kunna användas på ett säkert sätt. Utifrån resultatet i protokollet fattar hyresvärden eller styrelsen för bostadsrättsföreningen beslut om vilka åtgärder som ska genomföras.

Källa/Originaltext: BRF-Mappen/Fastighetsägarna