SKYDDA FASTIGHETEN MOT BRAND MED SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE

Ring oss på 070 – 545 97 37

Brand skadar och tar liv, varje år. Under årets mörka månader ökar antalet bränder som hänger samman med att vi tänder mer stearinljus.

Ett sätt att förhindra att olyckan är framme är att ha ett systematiskt brandskyddsarbete, och som fastighetsägare är man skyldig att ha ett fungerande brandskydd.

Börja med att ta reda på vilka risker som finns i fastigheten. Sedan 1999 finns det krav på att brandvarnare ska finnas i alla nybyggda bostäder. Du bör också kommunicera, till exempel i hyresavtalet, eller i ordningsföreskrifter som är en bilaga till hyresavtalet, vilket ansvar hyresgästen har. Det kan vara att ansvara för batteribyte, testning och rengöring av brandvarnare inne i lägenheten. I trapphusen är det viktigt att hyresgästerna inte blockerar utrymningsvägar med prylar ifall brand skulle uppstå.

Du ska också dokumentera ditt systematiska brandskyddsarbete. Materialet kan förslagsvis samlas i ett egenkontrollsystem. Dokumentationen följer du sedan upp regelbundet så att du behåller säkerhetsnivån.

Vid en tillsyn kommer Räddningstjänsten att vilja se dokumentationen av ditt systematiska brandskyddsarbete. Det är även vanligt att försäkringsbolag kräver att man följer gällande lagar, förordningar och föreskrifter för att ge full ersättning vid skador.

Ditt systematiska brandskyddsarbete
bör innehålla:

  • Brandskyddsarbetet, mål för arbetet med brandskyddet
  • Ansvar, vem är brandskyddsansvarig?
  • Utbildning, kunskap om brand
  • Rutiner, dokumenterade rutiner, t ex för rökning, brandfarlig vätska, kemikalier
  • Drift och underhåll, t ex prov av brand och utrymningslarm, brandsläckare, rökluckor, stigarledningar, branddörrar. Upprätta checklistor.

Källa/originaltext: BRF-Mappen/Fastighetsägarna