Statusbesiktning ger svar på underhållsbehovet

En statusbesiktning utgör en mycket bra grund för fastighetsägare, främst bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare, som behöver få kontroll på fastighetens underhållsbehov eller brister som kan leda till försämringar för fastighetens goda bestånd.

Utlåtandet över besiktningen ger fastighetsägaren ett underlag så som ett förfrågningsunderlag inför renoveringar eller som budgetunderlag för fastighetens kommande renoveringsbehov (underhållsplan).

Med våra statusbesiktningar vänder vi oss till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerfamiljshus som önskar få kontroll av: avloppsstammar, tak, fasad, balkonger, badrum, kök, elanläggningar, värmeanläggningar, ventilation och undercentraler.

Statusbesiktning av respektive teknikområde utförs av SBR-ingenjörer

Statusbesiktning hissar

Maximera hissarnas säkerhet och driftsäkerhet idag!
Med vår omfattande statusbesiktning för underhåll av hissar kan ni tryggt förlita er på att era hissar fungerar smidigt och säkert.Vårt specialiserade team av experter genomför noggranna inspektioner och föreskriver underhållsåtgärder för att säkerställa att era hissar håller högsta standard.
Fördelar för er bostadsrättsförening:
 • Säkerhet för de boende: Trygghet är vår främsta prioritet. Genom att säkerställa hissarnas skick minskar vi risken för olyckor.
 • Kostnadsbesparing: Genom att upptäcka eventuella problem i tid kan vi minimera kostsamma reparationer och oplanerade driftstopp.
 • Förbättrad driftsäkerhet: Optimalt fungerande hissar minskar inte bara risken för avbrott utan ökar även fastighetens värde och attraktivitet.

Läs detaljerat vad som besiktigas vid en fullständig statusbesiktning av en fastighet

Denna omfattande besiktning syftar till att identifiera potentiella problemområden, säkerställa säkerhet, och vidta åtgärder för att bibehålla fastighetens värde och funktion. Det är viktigt att anlita kvalificerade experter för en noggrann och professionell bedömning.

Yttertak:

 • Takbeläggning: Bedömning av takets material, ålder, skador, och eventuell slitage.
 • Takavvattning: Kontroll av avrinningssystem, rännor, stuprör för att säkerställa korrekt dränering.
 • Tätningslager: Inspektion av tätning och täthet för att förhindra läckage.

Fasader:

 • Ytmaterial: Utvärdera fasadens skick, sprickbildning, och eventuell fuktintrång.
 • Färg och ytskydd: Bedömning av målningens skick för att förhindra korrosion eller försämring av materialet.
 • Isolering: Kontroll av isoleringens tillstånd för att säkerställa energieffektivitet.

Balkonger:

 • Konstruktion: Inspektion av balkongens bärighet, material och eventuell deformation eller korrosion.
 • Räcken och skydd: Bedömning av räckens stabilitet och säkerhet för att förebygga olyckor.
 • Vattenavrinning: Kontroll av avrinningssystem för att undvika vattenansamling och skador.

Fönster:

 • Ramar och glas: Inspektion av fönsterramarnas skick, glasets integritet och eventuella läckage.
 • Tätningsfogar: Bedömning av fogar för att förhindra fuktintrång och isoleringsproblem.
 • Funktion: Kontroll av fönsteröppningens funktion för att säkerställa korrekt öppning och stängning.

Värmeinstallationer:

 • Värmesystem: Inspektion av värmekällor, såsom pannor, radiatorer eller golvvärme, för att säkerställa effektiv drift.
 • Isolering: Kontroll av rör och isolering för att undvika energiförluster och fuktskador.
 • Säkerhetsfunktioner: Bedömning av säkerhetsanordningar för att förebygga olyckor och överhettning.

Cropped Team Jg Granbergs Byggbesiktning.png

Kontakta oss!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av dig till oss!
Tillhör du en BRF och vill få tips och råd från oss? Gå med i vårt nyhetsbrev!
Vi på Granbergs Byggkonsult & Besiktning har lång erfarenhet kring arbete med bostadsrättsföreningar och kan erbjuda tips och råd via vårt nyhetsbrev! Detta är helt kostnadsfritt och man kan avsluta detta när man vill!