Statusbesiktning

Ring oss på 070 – 545 97 37

Statusbesiktning

En statusbesiktning utgör en mycket bra grund för fastighetsägare, främst bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare, som behöver få kontroll på fastighetens underhållsbehov eller brister som kan leda till försämringar för fastighetens goda bestånd. 

Utlåtandet över statusbesiktning ger fastighetsägaren ett underlag så som ett förfrågningsunderlag inför renoveringar eller som budgetunderlag för fastighetens kommande renoveringsbehov (underhållsplan).

Med våra statusbesiktningar vänder vi oss till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerfamiljshus som önskar få kontroll av: avloppsstammar, tak, fasad, balkonger, badrum, kök, elanläggningar, värmeanläggningar, ventilation och undercentraler.

Statusbesiktning av respektive teknikområde utförs av SBR-ingenjörer