Tjänster

Vi erbjuder tillsammans med flertalet underkonsulter entreprenadsbesiktningar av en mängd olika områden inom byggbranschen, överlåtelser av fastigheter samt framtagning av byggtekniska konstruktionslösningar.

Vi har ramavtal med flertalet aktörer inom bland annat besiktningsorganisationer, förvaltare,
bostadrättsföreningar och dess medlemmar samt Villaägarnas riksförbund. Ramavtalen ger våra kunder många fördelar med ekonomi, byggteknisk- och juridiskt kompetens inom entreprenader och överlåtelser samt konstruktionslösningar.

Enreprenadsbesiktning

ENTREPRENADSBESIKTNING
Som oberoende besiktningsmän tar vi vara på båda parters rätt vid besiktning.

Vid okulär besiktning av nyproduktioner, renoveringar eller ombyggnader upphandlade enligt standardavtalen, AB04, ABT06 eller ABS09/18, säkerställer man inte bara slutresultatet utan även att redovisning av underliggande konstruktioner är fullständig samt att all erforderlig dokumentation överlämnas.

Vårt måtto:
Rätt skall vara rätt.

Som SP/RICE certifierade och oberoende besiktningsmän åtar vi oss gärna uppdraget att säkerställa Ert projekt

AVFLYTTNINGSBESIKTNING
Syftet är att kontrollera att inga bostadsrätter överlåts som har otillåtna ändringar. Det som främst kontrolleras är våtrum, kök, bärande väggar, sanitet- och elinstallationer.

Om anmärkningar finns, kan Brf ålägga den boende att åtgärda dessa innan avflyttning.

Avflyttningsbesiktning är mellan den avflyttande och föreningen och skall inte förväxlas med den övertagandebesiktning som sker mellan köpare och säljare. (Överlåtelsebesiktning)

Som certifierade besiktningsmän åtar vi oss gärna uppdraget att säkerställa Ert projekt

Avflyttningsbesiktning
Överlåtelsebesiktning

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING
Med en överlåtelsebesiktning får du reda på vilket skick huset är i och minskar risken för tråkiga överraskningar när köpet är klart. Besiktningsprotokollet är också lite av en underhållsplan, som innehåller tips på hur du kan vara en hållbar husägare genom att öka livslängden på huset och genom att fixa till skador medan de är små.

Som certifierade besiktningsmän åtar vi oss gärna uppdraget att säkerställa Ert projekt