Undvik fuktskador med statusbesiktning

En statusbesiktning av våtrum och kök utgör en mycket bra grund för bostadsrättsföreningar som behöver få kontroll på brister som kan leda till försämringar för fastighetens goda bestånd.

Vad kostar fuktskadan?

En fuktskada kostar föreningen en massa tid och pengar. Tid och pengar som man faktiskt kan lägga på annat. Kostnaden för utrivning och uttorkning samt återställning fram till tätskikt ligger oftast på föreningen. Självrisken hos försäkringsbolaget kostar normalt mellan 1 och 2 Prisbasbelopp. (47600-95200SEK)

Utlåtande ger vägledning

Utlåtandet över statusbesiktning ger bostadsrättsföreningen ett detaljerat underlag till sina medlemmar om vilka brister som finns samt om bristerna kan orsaka skador i fastigheten och behöver avhjälpas skyndsamt. Utlåtandet ger även ett bra underlag inför renoveringar eller som budgetunderlag för föreningen inför kommande renoveringsbehov. (underhållsplanen)

Våra uppdragsgivare

Med våra statusbesiktningar vänder vi oss till bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerfamiljshus som önskar få kontroll av sina våtrum och kök. Vi utför även statusbesiktningar av: avloppsstammar, tak, fasad, balkonger, elanläggningar, värmeanläggningar, ventilation och undercentraler.

Statusbesiktning inom respektive teknikområde utförs av SBR-ingenjörer och av SBR godkända eller av RISE certifierade besiktningsmän.


Cropped Team Jg Granbergs Byggbesiktning.png

Kontakta oss!

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Har du några frågor eller funderingar? Tveka inte på att höra av dig till oss!
Tillhör du en BRF och vill få tips och råd från oss? Gå med i vårt nyhetsbrev!
Vi på Granbergs Byggkonsult & Besiktning har lång erfarenhet kring arbete med bostadsrättsföreningar och kan erbjuda tips och råd via vårt nyhetsbrev! Detta är helt kostnadsfritt och man kan avsluta detta när man vill!