Medarbetare

Ring oss på 070 – 545 97 37

Jonas Granberg
VD, Teknisk sakkunnig, SBR Ingenjör & Av RISE certifierad Besiktningsman

Redan på 80-talet utbildade Jonas sig till snickare och i slutet av 90-talet startade han eget inom bygg och plattsättning. Jonas är sen 10år byggingenjör SBR och är även certifierad besiktningsman för entreprenader. Som besiktningsman utför Jonas tillsammans med sitt team besiktningar av både små och stora entreprenader, från enstaka badrum/kök till nyproduktion av lägenheter och hotell. Besiktningar av ROT-arbeten på flerbostadshus utförs främst av utförda stambyten och vindsombyggnader samt fasad-, balkong- och fönsterrenoveringar.
Jonas är medlem i SBR ”Svenska byggingenjörers riksförbund” där han är sammankallande i valnämnden i Stockholmsavdelningen samt i entreprenadsbesiktningsgruppen SBR

E-post: jonas@byggbesiktning.nu
Telefon: 070-424 97 37


Martina Andersten
Ackrediterad projektledare, kursledare & besiktningsman

Martina har arbetat som projektledare sedan mitten av 90-talet. Det började på IT-sidan, men sedan 2017 företräder Martina beställare av ROT-arbeten där både bostadsrättsföreningar och konsumenter är uppdragsgivare. Martina hanterar entreprenadupphandling och är beställarens representant under hela entreprenadtiden. Med sin gedigna erfarenhet av projektledning blev Martina ackrediterad projektledare 2015.
Martina koordinerar också samtliga konsult- & besiktningsuppdrag på företaget. Hon lämnar offerter, planerar tidsåtgång, bokar konsulter och är spindeln i nätet fram till och med fakturering.

Martina är också en erfaren kursledare och håller numera en 2-dagars utbildning i avflyttningsbesiktning av hyreslägenheter. Kursen omfattar både juridik och besiktningsmetodik.
Martina är även besiktningsman för avflyttningsbesiktning.

E-post: martina@byggbesiktning.nu
Telefon: 070-545 97 37 


Anders Jansson Gillström
SBR ingenjör, Av RISE certifierad Besiktningsman & Projektledare

Anders har varit med i byggbranschen ända sen 70-talet. 1992 startade han sitt byggbolag som han drev i ca 25år.  Han har under årens lopp varit projekt- och arbetsledare på såväl stora som små byggprojekt.  Anders är utbildad som Bas P / Bas U, varit kvalitetsansvarig vid byggnationer samt ansvarat för Asbestsaneringar mm. Anders är av RISE certifierad besiktningsman.

Som underkonsult utför Anders entreprenadsbesiktningar av Våtrum, takrenoveringar, fasadrenoveringar, fönsterrenoveringar, stambyten och vindsombyggnader. Anders utför även statusbesiktningar av fastigheter samt håller i byggprojekt som projektledare åt beställare. Anders är medlem i entreprenadsbesiktningsgruppen SBR.


Jonas Ershage
SBR Ingenjör & Av SBR godkänd Besiktningsman

Jonas erfarenheter sträcker sig tillbaka till slutet av 90 talet då snickarkarriären tog fart efter gymnasietiden. 2004 sökte Jonas in på byggingenjörsutbildningen, KTH SYD och har efter sin examen från 2007 arbetat som produktionsledare, produktionschef och besiktningsman åt dom stora byggentreprenörerna i 13år. 2020 blev Jonas Av SBR godkänd besiktningsman för entreprenader och har sedan tidigare även titeln Av SBR godkänd besiktningsman för överlåtelsebesiktningar.
Som underkonsult utför Jonas mestadels entreprenadbesiktningar av våtrum, stambyten, vindsombyggnader och takrenoveringar samt en hel del tekniska utredningar och statusbesiktningar. Jonas utför även överlåtelsebesiktningar av villor och lägenheter . Jonas är medlem i entreprenadsbesiktningsgruppen SBR.


Thomas Zinsli
Brandkonsult & Besiktningsman

Thomas erfarenheter inom byggbranschen började år 2000. Efter 10 år som snickare började Thomas att arbeta med passivt brandskydd i flerbostadshus gällande montering och byggnation av brandavskiljande konstruktioner. 2014 började Thomas arbeta på Briab, Brand & Riskingenjörerna AB, där Thomas arbetsuppgifter var att kontrollera och besiktiga projekterat brandskydd och säkerställa kvalitén i utförandet.
Som underkonsult åt Granbergs byggkonsult & Besiktning utför Thomas entreprenadbesiktningar och statusbesiktning av brandskyddet. Besiktningsuppdragen omfattar större flerfamiljshus, stambytes- och vindsentreprenader.

 


Patric Terelius
SBR Ingenjör & Besiktningsman

Som utbildad elektriker har Patric 2006 vidareutbildat sig inom ellära gällande både allmän behörighet och projektering. Patric har arbetat som elektriker men större delen av sina arbetsinsatser har handlat om projektering, projektledning, och besiktningar av såväl entreprenader som status av befintliga anläggningar. 2009 startade Patric sitt egna företag där verksamheten består av projektering, elinstallation inom ROT, service och nyinstallation samt besiktningar av nya och befintliga anläggningar. Åt Granbergs Byggkonsult & Besiktning utför Patric entreprenadsbesiktningar av stambyten, vindsombyggnader samt mindre entreprenader.

Patric är medlem i SBR ”Svenska byggingenjörers riksförbund”.

 


Johan Ekholm
Ingenjör SBR & Av SBR godkänd Besiktningsman

Johan har sedan år 1986 varit verksam inom VVS med projektering, projektledning och sen år 2000 som besiktningsman.
Han är delägare i ELFAB Installationsplanering AB.
Johan är sen år 2015 av SBR godkänd besiktningsman för entreprenader.
Som underkonsult åt Granbergs Byggkonsult & Besiktning utför Johan entreprenadsbesiktningar, tekniska utredningar, projektering och projektledning.
Johan har även erfarenheter inom Medicinska gaser, klimatkyla och brandskydd samt är kursledare för mätning/injustering av luftflöden.
Medlem i entreprenadsbesiktningsgruppen SBR.