Medarbetare

Ring oss på 070 – 545 97 37
Jonas Granberg

VD, Teknisk sakkunnig, SBR Ingenjör & Av RISE certifierad Besiktningsman

Redan på 80-talet utbildade Jonas sig till snickare och i slutet av 90-talet startade han eget inom bygg och plattsättning. Jonas är sen 10år byggingenjör SBR och är även certifierad besiktningsman för entreprenader. Som besiktningsman utför Jonas tillsammans med sitt team besiktningar av både små och stora entreprenader, från enstaka badrum/kök till nyproduktion av lägenheter och hotell. Besiktningar av ROT-arbeten på flerbostadshus utförs främst av utförda stambyten och vindsombyggnader samt fasad-, balkong- och fönsterrenoveringar.
Jonas är medlem i SBR ”Svenska byggingenjörers riksförbund” där han är sammankallande i valnämnden i Stockholmsavdelningen samt i entreprenadsbesiktningsgruppen SBR

E-post: jonas@byggbesiktning.nu
Telefon: 070-424 97 37


 

Anders Jansson Gillström
SBR ingenjör, Av RISE certifierad Besiktningsman & Projektledare

Anders har varit med i byggbranschen ända sen 70-talet. 1992 startade han sitt byggbolag som han drev i ca 25år.  Han har under årens lopp varit projekt- och arbetsledare på såväl stora som små byggprojekt.  Anders är utbildad som Bas P / Bas U, varit kvalitetsansvarig vid byggnationer samt ansvarat för Asbestsaneringar mm. Anders är av RISE certifierad besiktningsman.

Som underkonsult utför Anders entreprenadsbesiktningar av Våtrum, takrenoveringar, fasadrenoveringar, fönsterrenoveringar, stambyten och vindsombyggnader. Anders utför även statusbesiktningar av fastigheter samt håller i byggprojekt som projektledare åt beställare. Anders är medlem i entreprenadsbesiktningsgruppen SBR.


Patric Terelius
SBR Ingenjör & Besiktningsman

Som utbildad elektriker har Patric 2006 vidareutbildat sig inom ellära gällande både allmän behörighet och projektering. Patric har arbetat som elektriker men större delen av sina arbetsinsatser har handlat om projektering, projektledning, och besiktningar av såväl entreprenader som status av befintliga anläggningar. 2009 startade Patric sitt egna företag där verksamheten består av projektering, elinstallation inom ROT, service och nyinstallation samt besiktningar av nya och befintliga anläggningar. Åt Granbergs Byggkonsult & Besiktning utför Patric entreprenadsbesiktningar av stambyten, vindsombyggnader samt mindre entreprenader.

Patric är medlem i SBR ”Svenska byggingenjörers riksförbund”.

 


Johan Ekholm
Ingenjör SBR & Av SBR godkänd Besiktningsman

Johan har sedan år 1986 varit verksam inom VVS med projektering, projektledning och sen år 2000 som besiktningsman.
Han är delägare i ELFAB Installationsplanering AB.
Johan är sen år 2015 av SBR godkänd besiktningsman för entreprenader.
Som underkonsult åt Granbergs Byggkonsult & Besiktning utför Johan entreprenadsbesiktningar, tekniska utredningar, projektering och projektledning.
Johan har även erfarenheter inom Medicinska gaser, klimatkyla och brandskydd samt är kursledare för mätning/injustering av luftflöden.
Medlem i entreprenadsbesiktningsgruppen SBR.